قوانین و مقررات

  • گارانتی محصولات سایت زیر هر محصول قید شده است در خرید محصولاتی که برای آن گارانتی قید نشده است دقت کنید.
  • نام شرکت گارانتی کننده هر محصول مشخص است و مسئولیت گارانتی محصول به عهده همان شرکت خواهد بود.
  • گارانتی محصولات نصبی چه در تهران و چه در شهرستان ها در محل نصب انجام می شود در صورت نیاز هزینه ایاب و ذهاب به عهده مشتری می باشد .
  • گارانتی تعویض در صورت عدم تعمیر بعد از یک هفته کاری انجام می شود.
  • ساعات پشتیبانی طلایی از ۶ صبح تا ۲ بامداد (۲۰ ساعت در روز) و هفت روز هفته می باشد این پشتیبانی مخصوص کالاهای قید شده می باشد.
  • هزینه نصب محصولات نصبی بستگی به شهر مربوطه جداگانه محاسبه می شود و قمیت مندرج در سایت برای خود محصول می باشد .